ALAM SEMESTA


3d_animasi_parrot_reading_book

ALAM SEMESTA
“””””””””””””””””””””””””””
Alam semesta itu pelajaran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang2 yang taqwa (berserah diri). (Qs Al-baqarah 1 – 2)
——————————————————
”Maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasang semuanya, diantara apa-apa yang ditumbuhkan bumi dan dari diri mereka sendiri (anak adam) dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui.” (Surah Yasin 36)
——————————————————
Begitu juga diciptakan huruf (abjad) kekiri dan kekanan sebagai… Ucapan (lafaz) yang dapat dituliskan dalam bentuk abjad beserta dengan hitungannya dalam bentuk angka disebut juga tanda/sandi dalam bahasa Arabnya adalah “ AYAT ” (Allah Yang Adakan Tanda) yang harus diuraikan.
——————————————————
Diciptakan untuk menjadi pedoman bagi anak Adam yang ingin mengetahui asal-usal dirinya dan penciptanya dimuka bumi ini. Apakah sempurna pengetahuan anak-anak Adam, jika mereka hanya mengetahui setengah saja ? Yang setengah itupun tidak pula dimengerti akan maksud dari ayat-ayat (tanda-tanda) NYA, bahkan yang setengahnya lagi dianggap salah (menyesatkan).
——————————————————
”Apakah pengetahuan mereka itu sudah benar hingga diturut dengan sungguh-sungguh dan dibela dengan mengorbankan nyawa..?? Kitab yang diuraikan AYAT (sandi/ tanda-tanda) NYA, Qur’an (bacaan) yang berbahasa Arab (pernyataan) untuk kaum yang mau mengetahuinya. Yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, lalu mereka tiada mendengarkannya (melainkan melantunkannya).’ (QS As-sajadah 3 – 4)
——————————————————
”Pada hari Kami kumpulkan segolongan dari tiap-tiap umat, diantara orang2 yang mendustakan ayat-ayat Kami, sedang mereka dikumpulkan. Sehingga apabila mereka telah datang, Allah berkata: Adakah kamu mendustakan ayat-ayatKu dan tiada kamu ketahui maksudnya atau apakah yang telah kamu kerjakan ?. ” (QS Al An- nam 83 – 84)
——————————————————
Baca kekanan (latin) = ADAM
baca kekiri (Arab) = ALIF – DAL – MIM (ALIF dan MIM)
ALIF adalah symbol dari jenis kelamin laki-laki
MIM adalah symbol dari jenis kelamin perempuan (yang dipasangkan pada setiap JASAD), RAGA atau TUBUH manusia.
TUBUH adalah rumah bagi JIWA yang terdiri dari : AKAL, HATI, FIKIRAN dan NAFSU
orang2 dahulu kala menyebutnya
——————————————————
“Empat SAudara” (ESA) yang dihidupkan dengan RUH ULLAH ketika ditiupkanNya kedalam JASAD yaitu…. ISA (Ikutan Seluruh Alam) sebagai KALIMATULLAH. Maka hiduplah seorang manusia atas kekuasaan dan kehendak ALLAH.
——————————————————
”Sesungguhnya umpama ISA disisi Allah, seperti Adam, Allah jadikan dia dari sari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya : Jadilah engkau, maka jadilah ia. ”
(QS Ali Imran 59)
——————————————————
Itulah….“JASAD” (JAdilah Sebagai ADam) ALIF LAM MIM (ALIF daLAM MIM), ketika kedua jenis kelamin itu bersatu (berhubungan kelamin) dengan keadaan saling memberi dan menerima dengan “RAHMAN RAHIM” (kasih sayang)…… terciptalah anak2 adam disebutlah “ ORANG “ (ORgan tubuh dan tulANG) yang didalamnya adalah “MANUSIA?” (MAu NUrut SIApa…?), yang HAK (asli = Qur’an) sebagai pedoman hidupnya untuk mencapai INSAN KAMIL (manusia sempurna yang bertuhan) atau menurut saja yang BATIL (palsu = selain Qur’an) yang menyesatkannya seperti hewan2 liar dan buas dialam maha luas ini, yang tak bertuan.
——————————————————
Secara terus-menerus dan berulang2 terciptalah seorang manusia atau lebih (kembar) dari tiap-tiap perempuan yang mengandung, melalui alam kandungannya yang kecil kemudian akan lahir pula kedalam kandungan Maha besar yaitu :
ALIF LAM MIM = ALAM (Aku Laksana Anak Manusia) sebagai diri yang Maha besar, hidup dan bergerak yang terdiri dari lima unsur atau disebut juga “DZAT” yang sama pada manusia sebagai diri yang Maha halus.
——————————————————
Begitu juga setiap jenis hewan… kecuali tumbuhan yang langsung dilahirkan dari kandungan bumi (tanah), akibat dari sebab hubungan langit dan bumi (air dan tanah).
——————————————————
Berawal dari yang satu menjadikan pasangannya kemudian menjadi banyak, laki- laki dan perempuan, jantan dan betina. Tetapi manusia itu ingkar akan dirinya sendiri..
——————————————————
”Sesungguhnya telah Kami berikan hikmah (pemahaman) kepada Luqman. Berterimakasihlah kepada Allah. Barang siapa yang berterima kasih (kepadaNya), maka sesungguhnya ia berterima kasih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji. ”
(QS L u q m a n 12)
——————————————————
”Berapa banyaknya ayat (tanda2) dilangit dan dibumi, sedang mereka mengabaikannya, bahkan mereka berpaling dari padanya. (QS Y u s u f 105)
——————————————————
Dia menjadikan langit dan bumi dengan sebenarnya dan merupakan bentukmu, lalu dicantikkannya rupamu, dan kepadaNya tempat kembali.”
(QS At-taghabun 3)
——————————————————
”Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan Dia menjadi wakil tiap-tiap sesuatu.”
(QS Az-zumar 62)
——————————————————
” kepunyaanNYA kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dia yang awal (masa lalu = kuno) dan yang akhir (masa depan = modern), yang zahir (diluar diri) dan yang batin (didalam diri), dan Dia Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. ”
(QS Al-hadid 2– 3)
——————————————————
” Adakah orang yang ta’at (patuh mengikut Allah) pada waktu malam, seraya tetap patuh lagi takut akan akhirat (batin), serta mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah : Adakah sama orang2 yang berilmu pengetahuan dengan orang2 yang tidak berilmu pengetahuan…? (tentu tidak sama) ; Hanya yang menerima peringatan ialah orang2 yang berakal.”
(QS Az-zumar 9)
——————————————————
”Mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan duniawi (luar diri), sedangkan mereka lalai tentang akhirat (dalam diri). Tiadakah mereka memikirkan apa yang dalamdiri mereka sendiri ? Allah tiada menjadikan langit, bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya, melainkan dengan kebenaran dan janji yang ditentukanNya. Tetapi kebanyakan manusia ingkar akan menemui Tuhannya. ” (QS Ar – r u m 7 – 8)
——————————————————
GELAP……… bukan berarti MALAM

TERANG……. bukan berarti SIANG

KENYATAAN… bukan berarti NYATA

Semua itu hanyalah seakan-akan..
——————————————————
Maka, Hiduplah diantara gelap dan terang, Sehingga.. Mata dapat melihat dengan nyata keluar dan kedalam diri. Melihat diluar diri dengan sadar.. itulah fenomena/gambaran (sebagai bacaan).

Melihat diluar diri tanpa sadar..
itulah mabuk (angan-angan).
——————————————————
Melihat didalam diri dalam keadaan tidur (tidak sadar), itulah mimpi (sebagai kiasan) Melihat kedalam diri mata terpejam keadaan sadar bukan tidur,
——————————————————
itulah…. MEDITASI (berhubungan/berkomunikasi dengan diri sejati = Allah).
——————————————————
Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya ia telah mengenal Tuhannya. Hidup didunia ini (luar diri), hanya suatu kesenangan dan permainan.
——————————————————
”Sesungguhnya kampung akhirat (dalam diri), itulah kehidupan yang sebenarnya. Jika mereka mengetahui.” (QS Al-ankabut 64).
——————————————————
Terserah manusia.. memilih MALAM (MAsuk kedaLAM) kemudian melakukan MEDITASI (MElihat DIri TAnpa SIsi) Untuk bicara dengan dirinya sendiri
atau.. Memilih SIANG (SIsi terANG) yang hanya dilalaikan oleh nafsu duniawi dengan aneka keindahan dan kenikmatan Sehingga terlupa pada diri sendiri (didalam).
Sungguh manusia itu sombong terhadap dirinya, tak mau kenal, tak mau menyapa dan tak mau perduli.. Tak kenal maka tak ingat.. Tak dekat maka tak akrab.
——————————————————
”Sesungguhnya telah Kami berikan hikmah kepada Luqman : Berterima kasihlah kepada Allah. Barang siapa berterima kasih (kepadaNya), maka hanyalah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar (pada diri sendiri), maka sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Mahaterpuji.”
(QS Lu q m a n 12).
.
(TUAK ILAHI)

Iklan
Dipublikasi di TAUHID | Meninggalkan komentar

TUJUH MAHLIGAI


1-61

TUJUH MAHLIGAI
“””””””””””””””””””””””””””””
Dalam pengetahuan Tasawuf, MANUSIA ini juga disebut sebagai `alam SAGHIR` atau `alam KECIL` karena semua yang ada di alam ini juga ada di manusia.
————————————-
Dalam kitab “Hakekat Marifat”, bahkan disebutkan, setiap unsur yang ada di alam BESAR atau alam KABIR, juga ada di alam kecil, manusia ini.
————————————-
Baik H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, dst….dst……
maupun yang lainnya, semua ada di manusia.
Ada 3 analog besar di sini yaitu Alam KABIR atau JAGAT RAYA ini secara keseluruhan, analog dengan MANUSIA (alam SAGHIR) secara keseluruhan, analog lsin dengan adanya AL QUR’AN.
————————————-
Di alam ini ada `BULAN` yang menerima cahaya dari MATAHARI
Di manusia ada `AKAL`,
Di Al Qur`an ada `Do`a-doa` ( “Ad do`au mukhul ibadah” –> `do`a itu otaknya ibadah`) .
————————————-
Di alam ada `MATAHARI` (jantungnya alam)
Di analog-kan di manusia ada `HATI` atau `QALB` atau `JANTUNG`..–> NYAWA
Di Al Qur`an juga ada JANTUNGnya yaitu Surat YASIN (Qolbun Qur`an). Inti dari surat Yasin yaitu, “Salamun qaulan mirrobirrohim”.
————————————-
Di sinilah muncul 1 perlambang bahwa hatinya orang-orang yang beriman haruslah di arahkan pada hati yang `SALAMUN` atau SELAMAT atau `QOLBUN SALIM`…
Yaitu hati yang terkena goncangan bagaimanapun beratnya, yang terkena ujian bagaimanapun beratnya tetap hati yang ingat dan bersyukur pada Tuhannya.
————————————-
Hati yang terkena kesenangan bagaimanapun, tetap ingat dan syukur pada Tuhannya.
Dalam keadaan apa saja, dalam situasi apa saja, dimana saja, kapan saja, selalu ingat dan syukur pada Tuhannya.
————————————-
Inilah hati yang selamat, `QOLBUN SALIM`… Tidak berkeluh kesah, tidak kecewa, tidak sedih, tidak menggerutu, dll.
MATAHARI didalam tubuh kita yaitu NYAWA kita.
BULAN didalam tubuh kita yaitu AKAL kita.
————————————-
BINTANG didalam tubuh kita yaitu ILMU kita.. –> ada yang banyak dan ada pula yang sedikit :
SYURGA didalam tubuh kita yaitu AMAL SHALEH kita.
NERAKA didalam tubuh kita yaitu DOSA-DOSA kita.
————————————-
LAUT didalam tubuh kita ada 2 (dua) yaitu :
1. LAUT ASIN didalam tubuh kita yaitu AIR MATA kita.
2. LAUT TAWAR didalam tubuh kita yaitu AIR LUDAH kita.
————————————-
MAHLIGAI didalam tubuh kita ada 7 (tujuh) pula yaitu :
1. DADA.
2. QALBUN.
3. BUDI.
4. QORIN.
5. NYAWA.
6.RASA.
7.RAHASIA.
————————————-
Didalam DADA itu ada QALBUN
didalam QALBUN itu ada BUDI
didalam BUDI itu ada QORIN
didalam QORIN itu ada NYAWA
didalam NYAWA itu ada RASA
didalam RASA itu ada RAHASIA (SIR).
————————————-
Maka perilaku harus wafiq,
Pegangan perlu tahqiq, lafazh & niat bertemu,
Qoshad, takrad & takyin ketemu..
Sholat fe’elun, dzikrun, khoosyiun & dhaimun diketahui. . . .
Kepada pintu negeri yang Fana (yang tinggal hanya Allah) sujudlah aku.
————————————-
Ku belah kepalaku, maka tiada lah Aku tiadalah Engkau.
.
(TUAK ILAHI)

Dipublikasi di TAUHID | Meninggalkan komentar

Gambar Animasi


gambar-bayi-cengengesan-lucu

Gambar Animasi Bergerak

 gambar-bayi-senyum-lucu

gambar-bayi-gif-menangis

gambar-bayi-gokil-bergerak

gambar-bayi-manyun-manyun-bergerak-lucu

gambar-bayi-menari-break-dance-lucu

gambar-dp-bbm-bayi-bergerak-lucu

foto-animasi-bayi-menangis

foto-bayi-sedang-triping-dengerin-musik

Dipublikasi di KOMPUTER | Meninggalkan komentar

CAHAYA DAN KEGELAPAN


55

CAHAYA DAN KEGELAPAN

Allah berfirman:

“Sesiapa yang buta di dunia buta juga di akhirat”. (Surah Bani Israil, ayat 72).

Bukan buta mata yang di kepala tetapi buta mata yang di hati yang menghalang seseorang daripada melihat cahaya hari akhirat.

Firman Allah:

“Bukan matanya yang buta tetapi hatinya yang di dalam dada”. (Surah Hajj, ayat 46).

         Hati menjadi buta disebabkan oleh kelalaian, yang membuat seseorang lupa kepada Allah dan lupa kepada kewajipan mereka, tujuan mereka, ikrar mereka dengan Allah, ketika mereka masih berada di dalam dunia. Sebab utama kelalaian adalah kejahilam terhadap hakikat (kebenaran) undang-undang dan peraturan Tuhan.

         Apa yang menyebabkan seseorang itu berterusan di dalam kejahilam ialah kegelapan yang menyeluruh menutupi seseorang dari luar dan sepenuhnya menguasai batinnya. Sebahagian daripada nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan ialah sifat-sifat angkuh, sombong, megah, dengki, bakhil, dendam, bohong, mengumpat, fitnah dan lain-lain sifat keji. Sifat-sifat yang keji itulah yang merendahkan ciptaan Tuhan yang sangat baik sehingga jatuh kepada tahap yang paling rendah.
Untuk membebaskan seseorang daripada kejahatan itu dia perlu menyucikan dan menyinarkan cermin hatinya. Penyucian ini dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan, dengan beramal menurut pengetahuan itu, dengan usaha dan keberanian, melawan ego diri, menghapuskan yang banyak pada diri, mencapai keesaan. Perjuangan ini berterusan sehingga hati menjadi hidup dengan cahaya keesaan – dan dengan cahaya keesaan itu mata bagi hati yang suci akan melihat hakikat sifat-sifat Allah di sekeliling dan pada dirinya.
Hanya selepas itu baharu kamu ingat akan kediaman kamu yang sebenar yang darinya kamu datang. Kemudian kamu akan ada rasa kerinduan dan keinginan untuk kembali kepada rumah kediaman yang sebenar, dengan pertolongan Yang Maha Mengasihani roh suci pada diri kamu akan menyatu dengan-Nya.
Bila sifat-sifat kegelapan terangkat cahaya mengambil alih tempatnya dan orang yang memiliki mata rohani akan melihat. Dia mengenali apa yang dia lihat dengan cahaya nama-nama sifat Ilahiah. Kemudian dirinya dibanjiri oleh cahaya dan bertukar menjadi cahaya. Cahaya ini masih lagi hijab menutupi cahaya suci Zat, tetapi masanya akan sampai bila ini juga akan terangkat, yang tinggal hanya cahaya suci Zat itu sendiri.

         Hati mempunyai dua mata, satu yang sempat dan satu lagi yang luas. Dengan mata yang sempat seseorang boleh melihat kenyataan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Penglihatan ini berterusan sepanjang perkembangan kerohaniannya. Mata yang luas melihat hanya kepada apa yang dijadikan kelihatan oleh cahaya keesaan dan yang esa. Hanya bila seseorang sampai kepada daerah kehampiran dengan Allah dia akan melihat, di dalam alam penghabisan bagi kenyataan Zat Allah, Yang Esa dan Mutlak.
Bagi mencapai makam-makam ini ketika masih di dalam dunia, di dalam kehidupan ini kamu mestilah membersihkan diri kamu daripada sifat-sifat keduniaan, yang ego dan keegoan. Jarak yang kamu mengembara di dalam kenaikan kamu ke arah makam-makam tersebut bergantung kepada sejauh mana kamu mengasingkan diri daripada hawa nafsu yang rendah dan ego diri kamu.
Pencapaian kamu kepada matlamat yang kamu inginkan bukanlah seperti barang kebendaan sampai ke tempat kebendaan. Ia juga bukan ilmu yang membawa seseorang kepada sesuatu yang menjadi diketahui (daripada tidak tahu), juga bukan pertimbangan yang memperolehi apa yang difikirkan, bukan juga khayalan yang menyatu dengan apa yang dikhayalkan. Matlamat yang kamu ingin capai ialah kesedaran tentang ketiadaan (kekosongan) kamu daripada segala sesuatu kecuali Zat Allah. Pencapaian ini adalah perubahan suasana yang terjadi, bukan perubahan pada sesuatu yang nyata. Di sana tiada jarak, tiada dekat atau jauh, tiada kesampaian, tiada ukuran, tiada arah, tiada ruang.
Dia Maha Besar, segala puji untuk-Nya. Dia Maha Pengampun. Dia menjadi nyata dalam apa yang Dia sembunyikan daripada kamu. Dia menyatakan Diri-Nya sebagaimana Dia melabuhkan tirai di antara Dia dengan kamu. Pengenalan tentang Diri-Nya tersembunyi di dalam ketidakupayaan mengenali-Nya.
Jika ada di antara kamu yang sampai kepada cahaya yang diterangkan dalam buku ini ketika kamu masih lagi berada di dalam dunia, buatlah muhasabah (hisab) terhadap diri kamu, buku catatan kamu tentang amalan kamu. Hanya di bawah cahaya kamu boleh melihat apa yang kamu sudah buat dan sedang buat; buat kiraan kamu, seimbangkannya. Kamu akan membaca buku catatan kamu di hadapan Tuhan kamu pada hari pembalasan. Itu adalah muktamad. Kamu tidak ada peluang mengimbanginya di sana. Jika kamu lakukan di sini ketika kamu masih ada masa, kamu akan termasuk ke dalam golongan yang diselamatkan. Jika tidak azab dan seksa menjadi bahagian kamu di akhirat. Hidup ini akan berakhir. Di sana ada azab di dalam kubur, ada hari pembalasan, ada neraka yang menimbang sehingga kepada dosa yang paling kecil dan kebaikan yang paling kecil. Kemudian ada jambatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang, penghujungnya ialah taman, sementara di bawahnya ialah neraka yang penuh dengan kecelakaan, penderitaan, semuanya adalah berkekalan apabila kehidupan yang singkat ini berakhir.

Sumber: https://plus.google.com/u/0/

Dipublikasi di TAUHID

PEMAHAMAN DUA KALIMAH SYAHADAH


alam1.gif

PEMAHAMAN  DUA KALIMAH SYAHADAH

PEMAHAMAN TENTANG DUA KALIMAH SYAHADAH

( yang terhimpun didalamnya syariat, tarikat, hakikat dan makrifat)

Oleh kerana penerangan ini untuk memudahkan kepada faham, yang berkeinginan untuk mendapat hidayah dari Allah, berdoalah kepada Allah dan bertanyalah kepada guru makrifat…. Bagaimana nak berguru kepada Allah..

Untuk belajar menerima kebenaran belajar lah dari peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir,(jangan dipersoalkan) ilmu ini BUKAN drp daya pemikiran sifat tabi’ei fizikal tetapi ilmu kerohanian…..

Ilmu awal didalam ugama iaitu ‘awaluddin makrifatullah.’

Yang boleh terima, terimalah yang tidak bersesuaian lupakan saja..

Untuk memudahkan kepada faham:- Baca lebih lanjut

Dipublikasi di TAUHID | Meninggalkan komentar

ARTIKEL TOK KENALI


alam1

ARTIKEL KIRIMAN

 ARTIKEL Kiriman 2012
30.12.2012 Bagaimana Cara Bercinta Dengan Allah?
30.12.2012 Apakah Pengertian Karin (Korin)?
30.12.2012 Belajar Mengenal Allah Melalui Ikan Di Laut
23.12.2012 Sikap Atau Cara Hidup Orang Makrifat Yang Sebenar
18.12.2012 Apakah Itu Tomaninah? (Rukun Sembahyang Yang Ke-13)
10.12.2012 Manakah Yang Sebenar-Benar “Benar”?
09.12.2012 Universiti Qalbu Mukmin, Universiti Sepanjang Hayat Hj. Shaari
09.12.2012 Mengenal Allah Hanya Melalui Benang Sejengkal
09.12.2012 Cara Mempercayai Takdir Buruk dan Baik
03.12.2012 Siapa Yang Lebih Berkuasa Antara Allah Dengan Syaitan?
03.12.2012 Inilah Jawapan Satu Nama Allah Yang Tersembunyi
03.12.2012 Konsep Penyerahan Diri Melalui Najis
03.12.2012 Ilmu Yang Dikutip Dari Email Yang Dijawab
30.11.2012 Menebang Pokok Biarlah Di Dalam Biji
23.11.2012 1 Nama Allah Yang Tersembunyi Kembali Lagi
23.11.2012 Apa Ertinya Khasyaf?
23.11.2012 Erti Atau Makna Huruf Alif
20.11.2012 Bagaimana Cara Ingat Kepada Allah?
20.11.2012 Sambungan Satu Nama Allah Yang Tersembunyi
19.11.2012 Sebab Apa Hari Ini Banyak Tajuk
19.11.2012 Mana Sebenar-Benar Al-Quran
19.11.2012 Sambungan Siapa Sebenarnya Bersolat
19.11.2012 Di Manakah Haramnya Anjing?
19.11.2012 Mana Haramnya Arak?
19.11.2012 Sambungan Mandi Junub
19.11.2012 Siapa Sebenarnya Yang Bersembahyang?
18.11.2012 Mandi Junub
17.11.2012 Cara-Cara Melihat Allah
17.11.2012 Pak Imam Berimamkan Siapa Semasa Sembahyang Berjamaah
12.11.2012 Berpisahkah Hamba Dengan Allah (Nafi dan Isbat)
08.11.2012 99 Nama Allah, Satu Yang Tersembunyi
06.11.2012 Sambungan Bab Hari Raya Korban
31.10.2012 Maksud Atau Pengertian Korban
30.10.2012 Sambungan Zuk (Bahagian Ketiga)
30.10.2012 Bagaimana Mencapai Khusyuk Dalam Sembahyang?
24.10.2012 Bagaimana Untuk Ingat Allah?
23.10.2012 Kalimah Syahadah
18.10.2012 2 Biji Kitab Makrifat Tok Kenali Kelantan
16.10.2012 Perbezaan Antara Zat, Roh, Jiwa, Nafas, Nyawa
01.10.2012 Mengenal Diri Melalui Garam, Mengenal Allah Melalui Masin

ARTIKEL Kiriman 2013

29.05.2013 Kenangan Di Lipatan Sejarah
29.05.2013 Mana Sebenar Burung dan Mana Sebenar Sangkar?
29.05.2013 Mana Yang Dikatakan Syariat?
28.05.2013 Mari Mengakhiri Zaman Jahiliah
25.05.2013 Burung Wajib Akan Pulang Dengan Sangkarnya
20.05.2013 Kita Hanya Akan Dikenang Bilamana Sudah Tiada
17.05.2013 Erti Perkataan Zat Allah
16.05.2013 Martabat Tujuh
15.05.2013 Jawapan Kepada Soalan 0123949265 Dari Kedah
15.05.2013 Pertanyaan Dari Pembaca Blog
11.05.2013 Pembetulan Bagaimana Nak Menyatakan Allah?
09.05.2013 Harap Baca Komen-Komen Dari Sahabat Blog
01.05.2013 Di Manakah Rumah Allah?
01.05.2013 Bagaimanakah Cara Percaya Kepada Rukun Iman?
01.05.2013 Pak Imam Berimamkan Siapa?
30.04.2013 Tuduhan Berfahaman Wahdatul Wujud
25.04.2013 Dari Jam 6.45 Sampai Jam 11.45 Pagi
25.04.2013 Hijab Itu Sendiri Adalah Allah
16.04.2013 Martabat Tujuh
16.04.2013 Allah Tidak Ada Zat (Sambungan 25 April)
06.04.2013 Apa Bezanya Makrifat Tok Kenali Dengan Makrifat Lain?
28.03.2013 Bagaimana Cara Mententeramkan Hati Yang Gundah?
28.03.2013 Hadis Makrifat
28.03.2013 Sebenar-Benar Air Sembahyang Yang Sah
01.03.2013 Cara Untuk Menghidupkan Iman
28.02.2013 Mencari Wangi Di Tanah Jawa
28.02.2013 Mana Sempadan Hak Kita dan Mana Sempadan Hak Allah?
26.02.2013 Bagaimana Untuk Percaya Kepada Agama?
16.02.2013 Karomah
14.02.2013 Tangkal Atau Azimat Tidak Syirik Dalam Islam Malahan Harus
03.02.2013 Tahap Ilmu Rasa Tok Kenali Kelantan
25.01.2013 Jawapan Maksud الم
17.01.2013 Apakah Maksud Huruf Alif, Lam, Mim (الم)
07.01.2013 Bagaimana Mula-Mula Ditentukan Hari Itu Hari Jumaat?
05.01.2013 Mengenal Allah Itu Akan Tercapai Setelah Tidak Adanya Diri
05.01.2013 Mengenal Allah Itu Sehingga Tidak Lagi Perlu Adanya Dalil
05.01.2013 Ingat Kepada Allah Itu Ertinya Belum Ingat
05.01.2013 Zikir Yang Tiada Huruf dan Tiada Suara
05.01.2013 Permasalahan Arak Timbul Lagi

ARTIKEL Kiriman 2014

31.01.2014 Nafsu Bukan Diri, Diri Sebenar Diri Itu Adalah…..
24.01.2014 Unta Yang Hilang (Naik Unta Untuk Mencari Unta)
11.01.2014 Orang Selalu Bertanya Soal Amalan, Apakah Itu Amalan?
08.01.2014 Menempatkan Segalanya Atas Diri Barulah Tertilik Allah
08.01.2014 Ilmu Itu Sendiri Adalah Allah
01.01.2014 Jawapan Siapa Nampak Allah

Sumber: https://makrifattokkenali.com

Dipublikasi di TAUHID | Meninggalkan komentar

VIDIO TAUHID


kuda.gif
Koleksi Video

Tajuk: Ceramah Cara Ingat Pada Allah
https://www.youtube.com/watch?v=ukuAozobdyY&w=500

Tajuk: Ceramah Ilmu Makrifat Tok Kenali Di Singapura (2)
https://www.youtube.com/watch?v=MCxa2IEXuFI&w=500

Tajuk: Ceramah Ilmu Makrifat Tok Kenali Di Singapura (1)
https://www.youtube.com/watch?v=D2qDWR25dmA&w=500

Tajuk: Pertemuan Guru-Guru Makrifat Nusantara
https://www.youtube.com/watch?v=kiA1X-fU-nA&w=500

Tajuk: Ceramah Tuan Guru Hj. Shaari (Merdeka Villa Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=UfyowPguFkQ&w=500

Tajuk: Ceramah Tuan Guru Hj. Shaari (Merdeka Villa Part 1)
http://www.youtube.com/watch?v=LL8pCzR0am0&w=500

Tajuk: Ilmu Kenal Diri
http://www.youtube.com/watch?v=mTFZiZVYWms&w=500

Tajuk: Benarkah Doa Boleh Mengubah Ketentuan Allah
http://www.youtube.com/watch?v=G6_Tz8s_x-w&w=500

Tajuk: Allah Tidak Bersamaan Dengan Yang Baru
http://www.youtube.com/watch?v=LovbHkmR9_k&w=500

Tajuk: Mengenal Diri Melalui Tidur
http://www.youtube.com/watch?v=Jj9lxRdTbvE&w=500

Tajuk: Mengenal Allah (Siri 2)
http://www.youtube.com/watch?v=825nMdj1NFo&w=500

Tajuk: Mengenal Allah (Siri 1)
http://www.youtube.com/watch?v=2Sl-zY1YQFk&w=500

Tajuk: Zahir Tidak Boleh Mengubah Batin
http://www.youtube.com/watch?v=N1AUwzqntbM&w=500

Tajuk: Kewajipan Mengenal Allah
http://www.youtube.com/watch?v=hsgNs5aZmtc&w=500

Tajuk: Lalai Dalam Solat
http://www.youtube.com/watch?v=LT2j8tIYp-A&w=500

Tajuk: Tahap Rasa dan Macam Mana Rasa
http://www.youtube.com/watch?v=Bdrvj8L0nN8&w=500

Tajuk: Patung Diri Tiada Daya
http://www.youtube.com/watch?v=ba6FExH5PhA&w=500

Tajuk: Tinggi Ilmu Allah dan Sabar
http://www.youtube.com/watch?v=6g_njYPmaUg&w=500

Tajuk: Maksud Puasa dan Hari Raya
http://www.youtube.com/watch?v=O7cpeoDnm4w&w=500

Tajuk: Ingat Allah Yang Tidak Bersamaan Segala Sesuatu
http://www.youtube.com/watch?v=iAeTdKMlzR4&w=500

Tajuk: Bagaimana Mati Sebelum Mati?
http://www.youtube.com/watch?v=YdD628nbXjU&w=500

Tajuk: Apa Itu Taubat?
http://www.youtube.com/watch?v=uJQ3oKKcbFc&w=500

Tajuk: Kenal Diri Itu Setelah Tidak Kenal Diri Sendiri
http://www.youtube.com/watch?v=W–XxduptDM&w=500

Tajuk: Ingat Pada Allah Itu Bila Tidak Ingat Kepada Selain Allah
http://www.youtube.com/watch?v=GufcVZ7ly7c&w=500

Tajuk: Kuliah Makrifat Tok Kenali (Teaser)

Sumber

Koleksi Video

Dipublikasi di TAUHID | Meninggalkan komentar

Hindarilah Sifat Jahil Dan Taksub


meong

Hindarilah Sifat Jahil Dan TaksubKejahilan bukan sahaja akan melahirkan sikap taksub, malah lebih daripada itu ia mempunyai implikasi buruk terhadap kehidupan. Ia boleh menyebabkan kebinasaan kepada seseorang individu, masyarakat, agama dan negara. Di samping merendahkan martabat insan, kejahilan tidak mengenal nilai-nilai kerjasama, timbang rasa, kecintaan dan keadilan. Kerana sikap jahil dan taksub itulah, maka perpecahan terus…

melalui Hindarilah Sifat Jahil Dan Taksub

Dipublikasi di AQIDAH | Meninggalkan komentar

Ciri-ciri Dan Doktrin Munafik


gambar-lucu-monyet-kejar-pisang

Ciri-ciri Dan Doktrin MunafikGerakan munafik bermula di Madinah di bawah pimpinan Abdullah bin Ubai. Abdullah bin Ubai, sebelum kedatangan Rasulullah s.a.w ke Madinah, merupakan seorang yang sangat berpengaruh di sana sebagaimana kedudukan Abu Sufyan di Makkah. Selepas Perang Bu’as tamat penduduk Madinah (nama asalnya Yasrib) sudah sepakat untuk melantik Abdullah bin Ubai sebagai raja di…

melalui Ciri-ciri Dan Doktrin Munafik — ILMU MENGENAL DIRI BBM

Dipublikasi di AQIDAH | Meninggalkan komentar

Mimpi Jumpa Nabi — ILMU MENGENAL DIRI BBM


Mimpi Jumpa NabiDatuk Hj. Abu Hassan Din al-HafizAda seorang sahabat menceritakan dia pernah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa tahun lalu. Pada mulanya dia tidak tahu itu Nabi Muhammad. Tetapi di dalam mimpi itu dia terpesona melihat wajah seseorang yang bercahaya bak bulan purnama, memakai serban dan jubah putih tersenyum.”Hati kecil saya terdetik mengatakan itulah Nabi Muhammad…

melalui Mimpi Jumpa Nabi — ILMU MENGENAL DIRI BBM

Dipublikasi di TAUHID | Meninggalkan komentar